Πάσχα με τα Ζουζούνια | Ο Χαραλάμπης και άλλα τραγούδια | 50 Λεπτά